ΔημητρίουΚαραολή 121, Τ.Κ 56224 Θεσσαλονίκη

info@techshoping.gr